Cập nhật tiến độ Sài Gòn Gateway ngày 30.06.2019

Dự án Saigon Gateway đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để bàn giao nhà cho khách hàng, thực…

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 7/6/2019

Dự án Saigon Gateway đang chuẩn bị những công đoạn cuối để bàn giao nhà cho khách hàng, sớm hiện…

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 29/4/2019

Dự án Saigon Gateway đang chuẩn bị những công đoạn cuối để bàn giao nhà cho khách hàng, sớm hiện…

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 4/4/2019

Dự án Saigon Gateway đang chuẩn bị những công đoạn cuối để bàn giao nhà cho khách hàng, sớm hiện…

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 5/3/2019

BLOCK A VÀ BLOCK B ĐÃ HOÀN THIỆN KẾT CẤU  tô TÔ HOÀN THIỆN TỪ TẦNG 2 - TẦNG THƯỢNG LẮP…

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 31/1/2019

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 31/1/2019 Tô hoàn thiện Tầng 2 đến sân thượng Block A…

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 21/12/2018

 Hình ảnh Dự án Khu căn hộ Saigon Gateway Hình ảnh thi công mặt ngoài block B Hình ảnh thi công…

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 30/11/2018

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 30/11/2018 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 30/11/2018 CẬP…

Đất Xanh Miền Nam cất nóc Saigon Gateway vượt tiến độ, niềm tin trọn vẹn cho khách hàng

Sau hơn 17 tháng đẩy nhanh tiến độ thi công, sáng nay, ngày 30/09/2018, Nhà phát triển dự án Đất…

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 20/9/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 24 – Cập nhật tiến độ ngày 20/9/2018 Saigon Gateway đã xây tới…