CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 30/8/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 22 Block B và 21 Block A – Cập nhật tiến độ ngày 30/8/2018 Saigon…

Cập nhật tiến độ Saigon Gateway ngày 6/7/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 17 Block A và tầng 15 Block B – Cập nhật tiến độ ngày 6/7/2018 Saigon…

Cập nhật tiến độ Saigon Gateway ngày 19/6/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 12A – Cập nhật tiến độ ngày 19/6/2018 Saigon Gateway đã xây tới…

Cập nhật tiến độ Saigon Gateway ngày 19/5/2018

Tiến độ Block A đã xây dựng tới tầng 11 Tiến độ Block B đã xây dựng tới tầng 10 Dự án…

Saigon Gateway đã xây tới tầng 10 – Cập nhật tiến độ ngày 8/5/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 10 – Cập nhật tiến độ ngày 8/5/2018 Saigon Gateway đã xây tới…

Saigon Gateway đã xây tới tầng 9 - Cập nhật tiến độ ngày 27/4/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 9 - Cập nhật tiến độ ngày 27/4/2018 Saigon Gateway đã xây tới tầng…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 18/4/2018

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 18/4/2018 Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 7/4/2018

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 7/4/2018 Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 8/3/2018

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 8/3/2018 Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày…