Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 18/1/2018

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 18/1/2018 Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 12/1/2018

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 12/1/2018 Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 8/1/2018

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 8/1/2018 Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày…

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 29/12/2017

Tiến độ dự án Saigon Gateway cập nhật ngày 29/12/2017   Tiến độ dự án Saigon Gateway cập…

Tiến độ dự án Saigon Gateway tháng 12 năm 2017

  Dự án Saigon Gateway do Công ty CP BĐS Hiệp Phú làm chủ đầu tư và được…