CĂN HỘ LOẠI A

CĂN HỘ LỌA B1

CĂN HỘ LOẠI B2

CĂN HỘ LOẠI B3

CĂN HỘ LẠI C1

CĂN HỘ LOẠI C2