CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 30/11/2018

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 30/11/2018 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 30/11/2018 CẬP…

Đất Xanh Miền Nam cất nóc Saigon Gateway vượt tiến độ, niềm tin trọn vẹn cho khách hàng

Sau hơn 17 tháng đẩy nhanh tiến độ thi công, sáng nay, ngày 30/09/2018, Nhà phát triển dự án Đất…

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 20/9/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 24 – Cập nhật tiến độ ngày 20/9/2018 Saigon Gateway đã xây tới…

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY NGÀY 30/8/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 22 Block B và 21 Block A – Cập nhật tiến độ ngày 30/8/2018 Saigon…

Cập nhật tiến độ Saigon Gateway ngày 6/7/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 17 Block A và tầng 15 Block B – Cập nhật tiến độ ngày 6/7/2018 Saigon…

Cập nhật tiến độ Saigon Gateway ngày 19/6/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 12A – Cập nhật tiến độ ngày 19/6/2018 Saigon Gateway đã xây tới…

Cập nhật tiến độ Saigon Gateway ngày 19/5/2018

Tiến độ Block A đã xây dựng tới tầng 11 Tiến độ Block B đã xây dựng tới tầng 10 Dự án…

Saigon Gateway đã xây tới tầng 10 – Cập nhật tiến độ ngày 8/5/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 10 – Cập nhật tiến độ ngày 8/5/2018 Saigon Gateway đã xây tới…

Saigon Gateway đã xây tới tầng 9 - Cập nhật tiến độ ngày 27/4/2018

Saigon Gateway đã xây tới tầng 9 - Cập nhật tiến độ ngày 27/4/2018 Saigon Gateway đã xây tới tầng…