Mục đích và phạm vi thu thập

Dữ liệu chính được thu thập trên saigongateway.vn bao gồm: họ và tên, email, điện thoại. Đây là các thông tin mà saigongateway.vn cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký, hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ và Saigon Gateway chỉ dùng để liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên saigongateway.vn, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho Người sử dụng.

Người sử dụng sẽ phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký đã gửi, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người sử dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho saigongateway.vn về những hành vi có tình sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký lưu trữ và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

saigongateway.vn sử dụng thông tin do người dùng cung cấp để:

• Cung cấp dịch vụ cho người dùng.

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người sử dụng và saigongateway.vn.

• Ngăn chặn việc phá hủy tài khoản của Người dùng hoặc các hoạt động gian lận.

• Liên hệ và giao dịch với người dùng trong các trường hợp đặc biệt.

• Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại saigongateway.vn.

• saigongateway.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người sử dụng khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được chúng tôi lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc người dùng đăng nhập vào website và thực hiện việc hủy. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://saigongateway.vn/.

Phương tiện và công cụ để Khách hàng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu của họ

Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Saigon Gateway thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của saigongateway.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Saigon Gateway sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn chi tiết cho Khách hàng cách khôi phục và bảo mật thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên https://saigongateway.vn/ được saigongateway.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của saigongateway.vn. Việc thu thập và sử dụng các thông tin liên quan của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc có quy định khác. Saigon Gateway cam kết:

• Không sử dụng, chuyển giao, hay cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng mà không có sự cho phép hoặc đồng ý của Khách hàng, trừ khi pháp luật có quy định khác. .

• Trong trường hợp do máy chủ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Saigon Gateway sẽ có trách nhiệm thông báo sự việc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý và thông báo kịp thời cho khách hàng. Khách hàng biết.

• Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin khi giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán được số hóa tại trung tâm dữ liệu an toàn cấp 1 của Saigon Gateway.